Stall Nordstjerna

Ukentlige timer med terapiridning

På tirsdager samarbeider Stall Nordstjerna med fysioterapitjenesten i Rælingen Kommune om terapiriding. Vi har 4 timer fra kl 10 til kl 14 med 16 økter fra nyttår til sommeren og 14 økter fra skolestart og frem til jul. Det prioriteres elever fra Rælingen kommune. På disse timene stiller en fysioterapeut, rideinstruktør og assistent fra stallen i tillegg til at alle elever må stille med en assistent som hjelper til å leie hesten. Alle hestene sjekkes grundig og ris før timene for å sikre at disse terapitimene foregår på en ekstremt trygg og god måte. 


 

Terapiridning


Terapi ridning er en form for terapi tilrettelagt av fysioterapeut med hest som spesialfelt. Her bruker vi hester til å hjelpe personer med fysiske eller psykiske utfordringer. Det vennskapet som oppstår med hestene er unikt og gir terapifordeler på mange nivåer.

  • · Forbedringer i fysisk bevegelse, balanse og koordinasjon.
  • · Forbedret styrke i muskulaturen.
  • · Økt konsentrasjon og fokus ved undervisning.
  • · Uavhengighet, samarbeid og følelse av å oppnå noe.​
  • · Utvikling av selvsikkerhet og motivasjon.


 

Terapi- og Handikapriding 

Handikapriding/Moro Med Hest

Handikapriding kan sammenlignes med terapiriding, men på disse timene har vi ikke eget opplegg med fysioterapeut. Disse timene undervises av en rideinstruktør som har erfaring fra terapiriding. Her blir det lagt vekt på å lære seg å ri i motsetning til terapiriding hvor det er lagt mer vekt på øvelser og hvor bevegelsesmønsteret til hesten er med på å gi en rytter fysikalsk behandling. Vi har valgt å kalle handikapridekurset vårt Moro med Hest, fordi det er vår mening at barn er barn uansett fysiske eller psykiske utfordringer, dessuten klinger bedre. Hest er tross alt moro!

 Hver torsdag kl 17:00 arrangerer stallen «Moro med Hest» med fokus på ha det moro med hest. Det er mye læring i  ha det gøy! Dette kurset kan også være egnet for små barn i alder 3-5 år. Vigdis Lindmark Smith er rideinstruktør på disse kursene.