Stall Nordstjerna

Foringsrutiner

Helgeforinger

Klikk på en dato for å se hvem som har foring en bestemt lørdag eller søndag. Dere har selv ansvar for å bytte en dato som ikke passer.​Morgenforing: Når det er morgenforing skal du gjøre følgende:

Morgenhøyet står klart veid opp i Ikea-poser.
Sett hestene ut i luftegårdene sine (se tegning på veggen ved høyet)

Husk å sette på dekken på dager med kuldegrader og med nedbør

Om man er litt uerfaren med foring er det lurt å sette ut hestene i luftegården etter rangordning fra nederst til øverst i rang.

Alle luftegårder skal ha rikelig med vann og dette må fylles enten med vannslange eller vanndunker om vinteren. Fjern islag på toppen i vanndunkene.
Legg høyet fra posene med god avstand fra hverandre og med minst 5 meter klaring fra en vanndunk. Dette sikrer at alle hestene får mat og at vanndunken ikke fylles med høy av hestene.
Skru av vifta
Vei opp høyet til middagsforing slik at det står klart til foring kl 14
Bland forbøttene på forrommet og bløtlegg maten slik at den står klar til senere

Middagsforing/Midtfor (kl 14): Ved middagsforing skal du..

Legg maten til hestene ut i luftegårder med god avstand fra hverandre og vanndunker
Sjekk vannet i ALLE vanndunker og fyll opp med vann
Vei opp høyet til kveldsforing slik at det står klart til kl 19
Om en hest ikke er tilbake og i luftegården til kl 14:10 skal de andre hesten fores og det blir da rytters ansvar å se til at hesten står inne og spiser og blir sluppet ut igjen etter den er ferdigspist.

Kveldsforing (Kl 20): Når du har kveldsforing skal du gjøre:

Legg høyet inn i alle boksene
Sett hestene som skal inn om natten inn i sine bokser
Ta av dekken på alle hester og heng på dekkentørkerommet om det er vått
Legg høy ut til hestene som står ute på utegang
Hent forbøttene på forrommet og gi til alle hestene inne. Utegangshester må eier selv gi hesten kraftfor fra bøtte på dagtid.
Skyld forbøttene i vaskespiltet og sett tilbake på plassen sin på forrommet (nummer rekkefølge)
Vei opp morgenforing i Ikeaposene og sett klart til morgenen etter
Sørg for at hestene ute har vann i vanndunkene, enten ved vanndunker eller vannslange
Kost gulvet i stallen og ved høyet
Sjekk at alle lys er skrudd av på utstyrsrom, badet, forrommet og stallen
Skru på vifta ved bakdøren
VIKTIG! Pass på at alle dører er lukket. Spesielt om vinteren vil vannet fryse om en dør er åpen.
Lås døra inn til utstyrsrommet ved å trykke på knappen nederst til venstre en gang

 

ALLE MÅ HJELPE HVERANDRE Å HOLDE ORDEN I STALLGANGEN GJENNOM DAGEN. DET ER IKKE DEN SOM FORER SOM HAR ANSVAR Å RYDDE OPP ETTER ANDRE. HOLD ORDEN!!!Type your paragraph here.