Stall Nordstjerna

Luftegård 1

MODERNA (6)

GUNNAR (5)
PRISTALL (1)  

Raynir (11)        
Alle hestene står ute om

ikke annet er avtalt

ASK (3)
TORINO (B)
CORA (12)
CASPIAN (2)

Fint om alle 5kg poser deles i to hauger da vi ønsker at alle hestene skal få nok mat gjennom hele året.

Luftegård 3

Luftegård 5

Syke Paddock
Brukes

ved behov

Biggen (7)

Klettur (4)
   

Luftegårder

Luftegård 4

CHEROKEE (10) 

GAJA (8)
ARIEL (9)

Alle settes inn til kvelden​

OVERSIKT OVER HESTER OG LUFTEGÅRDER


​TIPS VED FORING: SETT UT HESTEN MED LAVEST RANG FØRST.

Luftegård 2


BEN (4)        
FANT (13)
TRITLA (15/ROSA)

Gjengen står ute om kvelden om ikke annet er avtalt