Stall Nordstjerna

Luftegård 1

MULAN (1)
PRISTALL (16)  

Raynir (11)        

Pristall og Raynir står ute om ikke annet er avtalt. Mulan settes i boks nr 1

ASK (3)
TORINO (B)
CORA (12)
CASPIAN (2)
TOPPUR (14)


Fint om alle 5kg poser deles i to hauger da vi ønsker at alle hestene skal få nok mat gjennom hele året.

Alle hestene står ute om kvelden.

Luftegård 3

Luftegård 5

Syke Paddock
Brukes

ved behov

Biggen (7)

Klettur (4)


​Alle hester settes inn til kvelden
​   

Luftegårder

Luftegård 4

CHEROKEE (10) 
ARIEL (9)

Alle settes inn til kvelden​

OVERSIKT OVER HESTER OG LUFTEGÅRDER


​TIPS VED FORING: SETT UT HESTEN MED LAVEST RANG FØRST.

Luftegård 2


BEN (4)        
FANT (13)
TRITLA (15)

Gjengen står ute om kvelden om ikke annet er avtalt


​Fant settes inn i boks nr. 5