Stall Nordstjerna


Her er alle velkommen med eller uten fysiske og psykiske utfordringer. Vi er stolte av vårt tilbud til barn og voksne med ridefysioterapi, tilrettelagt riding, hesteskole, privat timer, skole i praksis ,og inn-på-tunet tjenester for barn i skolealder. Vi tror at samvær med dyr og spesielt hest er god terapi for alle. Hestene møter oss alle likt. Vi tror på å skape en stemning som fokuserer på mestring, trygghet, motivasjon og kunnskap. Målet er å skape et godt miljø som søker samhold og hvor alle deltar i hverandres vandring på veien videre mot bedre kunnskap om hest og livet generelt.


En Opplevelse med Hest for Alle 

COVID -19

Vi er nå tilbake til full drift for 21/22 sesongen


Regler når vi møtes:

  • Alle må holde avstand på minst 2 meter​
  • Vaske hender ved ankomst og før avreise 
  • Ha gjerne med antibak selv og bruk det hyppig.
  • Det er ikke lov og komme hit med barn med forkjølelses symptomer.
  • Foresatte må vurdere selv om sitt barn er i høyriskiogruppe.


Ansatte vil i mellom timene tørke av tøyler og saler.
Vi vil også fortsette med privat timer.Jan

uke

Jan

Jan