Stall Nordstjerna

Vigdis Smith –

Vigdis har drevet rideskolen siden 2004 og har instruert skolens elever siden da. Hun gir også opplæring innen hestefaget for lærlinger/lærekandidater.

I tillegg til å være instruktør er Vigdis faglig leder ved stallen og er spesielt opptatt av temaet Hest & Helse. Hennes erfaring med barn og unge i møte med hest er bred, både i forhold til ridning og stell av hest og sett ut i fra et helseperspektiv.

 

Instruktørene våre

Tonje Aurstad –

Tonje er født og oppvokst i Stavanger, i et hjem med mye kontakt med dyr og aktivt friluftsliv. Hun har lenge brent for dyr og dyrevelferd.
Tonje flyttet til Rælingen i 2014 etter å ha fullført fagbrevet i hestefag i Oslo. Hun begynte samtidig å jobbe for Stall Nordstjerna og Nordstjerna Undervisningssenter.
Tonje har mye erfaring med forskjellige mennesker og dyr, og er svært opptatt av at alle skal få en positiv opplevelse på gården og i samhandling med dyrene.


Tonje både tar seg av det daglige stellet av hestene og stallen og underviser på banen.

 

Monica Johnsen –

Monica har drevet aktivt med hest siden hun var lita jente, og er utdannet rideskolelærer kat. 3. Hun er opptatt av at elevene i rideskolen skal ha definerte mål og går aktivt og konstruktivt inn for at hver enkelt skal nå dem og sitte igjen med en følelse av at de har vokst underveis i prosessen.

Når hun ikke instruerer på banen, tar hun seg av det daglige stellet av hestene, og organiserer fôrryttere og annet som skjer ved stallen. I tillegg har Monica erfaring med hest som virkemiddel i arbeid med mennesker med atferdsproblemer, og jobber med hester som selv har atferdsproblemer.

Tidligere har hun vært aktiv innen hestesport, som feltritt og sprang.