Stall Nordstjerna

Vigdis Smith –

Vigdis har drevet rideskolen siden 2004 og har instruert skolens elever siden da. Hun gir også opplæring innen hestefaget for lærlinger/lærekandidater.

I tillegg til å være instruktør er Vigdis faglig leder ved stallen og er spesielt opptatt av temaet Hest & Helse. Hennes erfaring med barn og unge i møte med hest er bred, både i forhold til ridning og stell av hest og sett ut i fra et helseperspektiv.

 

Instruktørene våre