Stall Nordstjerna

Stall Nordstjerna tilbyr til sine ryttere mulighet til å ri i ridehallen på Stall Hektner. Når man ønsker å ri i hallen skriver rytteren seg opp på lista inklusiv dato og hvilken hest man bruker og kr 100 betales til Vigdis for bruken av hallen med VIPPS. Fast månedlig avtale kan også inngås for den som ønsker det.
VIKTIG! Husk å møkke hallen etter bruk.
Baneutstyr kan kun brukes ved avtale med Stall Hektner. Om baneutstyr brukes, må det ryddes på sin rette plass før man rir ned til stallen igjen.
Sjekk gjerne Ridehus Aktivitetskalender på Stall Hektner sin internettside om hallen er ledig før du rir opp.

Ridehall Muligheter