Stall Nordstjerna

Stallplass

Stallplass for utegang: 


  • Pris for utegangsplass: kr 1200 per måned
  • I luftegård med store ponnier og hester blir det lagt ut 10kg høy i døgnet til hver hest: kr 2200/mnd
  • I luftegrd med små ponnier blir det lagt ut 4-5kg høy i døgnet: kr 1100/mnd
  • (Høykvalitet er H2 eller H3, aller helst H2).
  • Salt er tilgjengelig i løsdriftskuret
  • Vann er tilgjengelig i drikkekar i skuret og i vanndunk nederst i luftegården
  • Kraftfor kommer i tillegg til prisene ovenfor (dette må hesteeier selv sørge for å gi til sin hest hver dag)
  • Alle hesteeiere er med på foringer som går på rundgang (eks. helger)
  • Ekstra tilgang på boksplass av og til er kr 500/mnd


Stall Nordstjerna er ikke en veldig stor stall, med sine 11 hester på både ute- og innegang. Men vi har likevel stallplass til noen få private hester. Vi ønsker spesielt å tiltrekke oss private oppstallører som forstår litt av det arbeidet vi driver med ved stallen, som dreier seg om mennesker med spesielle behov. Ideelt sett hadde det vært fint med noen som har noe å bidra med i denne sammenheng.... - Kanskje du er en rideterapeut, psykolog eller har et barn som har bevegelsesutfrodringer? Dette er ikke et krav, men vi tenker det er viktig å forstå at hvor fokuset vårt er, hva vi står for og at det preger mye av hverdagen i stallen. Vi er også opptatt av et mest mulig naturlig hestehold. En koselig familiehest vil finne et hyggelig hjem her!


Hos oss går alle hester i flokk, og det er kun ved sykdom det er mulighet for egen luftegård. Vi har utegangsplass for små og større ponnier og hester, og fordeler dem etter størrelse (plass til ca 5 enheter per luftegård).  Det er mulighet for å gå inn i løsdriftskur med tilgang til vann og salt året rundt.
I juli måned går alle hestene på beite og stallen stenges for renhold - det er mulighet for å være med dit stallens hester reiser på beite. Noen overgangsbeite tilgjengelig ved stallen.
Vi har avtale om tilgang til ridehuset på Hektner og det kan settes opp fast månedlig avtale eller så koster det kr 175/gang.
Vi har fine ridemuligheter i skogen eller utover i Naturreseratet på Årnestangen.
Instruksjonsmuligheter ved Stall Nordstjerna eller nabostall. Dette gjøres etter avtale.
Vi har belyst utebane, påstigingsrampe, dekkentørkerom, toalett, vaskespilt utstyrsrom og oppholdsrom tilgjengelig.
Ta gjerne kontakt for mer informasjon. Vi skreddersyr foringsopplegg som passer for din hest

Stallplass med privat boks:

Luftige og fine boksplasser med drikkekar og matkrybber (kr 2000/mnd)
4 flisballer med strø i boksene (kr 840/mnd)
Høy (H2 eller H3) - vi bruker kun høy til fôring (ingen høyensilage eller rundball) (kr 5,8/kg)
Utslipp på alle ukedagene (inkluderer dekkenpåsetting (ett dekken)
Morgenfôring og midtfôring på ukedagene med rikelig vanntilførsel
Kveldsfôring og helgefôring går på rundgang med alle hestene på stallen (idag er det 12 hester på stallen). Opplegget er satt opp slik at alle hjelper hverandre til fordel for at hestene skal få lengst mulig utegangstid.
Annet kraftfôr etter avtale