Stall Nordstjerna

Nordstjerna Undervisningssenter 

Våre andre prosjekter

Alle er gode på noe

Stall Nordstjerna har sitt utspring fra småbruket Nordhagan i Rælingen, som ligger idyllisk til ved Nitelva og fuglereservatet Årnestangen.


Vigdis og Jason Smith er eiere  av gården og drifter både Stall Nordstjerna, Nordstjerna Undervisningssenter og Nordhaga Kafé.

Om Vigdis and Jason
 


Nordstjerna er et sted med muligheter. Vi har tro på og erfaring med at alle er gode på noe - også når det gjelder hest. 

At vi alle får like muligheter til å lære og mestre er hva vi bygger vårt verdigrunnlag på. For oss handler det om å ta utgangspunkt i den enkelte i motsetning til systemkrav og generelle forventninger.