Stall Nordstjerna

Vigdis Lindmark Smith

Vigdis har vokst opp på småbruket og står i dag som eier. Hun startet opp Stall Nordstjerna i 2006 og landet da en kontrakt med fysioterapitjenesten i Rælingen Kommune. Hun har gradvis bygget opp stallens rideskole, tilrettelagt for muligheter for fôrryttere – og oppstallering. I dag har stallen "besøk" av nesten 100 personer ukentlig. 

Stallen er en godkjent lærebedrift og stedet har drevet med opplæring av lærlinger/lærekandidater i hestefaget. Vigdis er stolt av være faglig leder og få være med og lære opp fremtidige stallmedarbeidere i hestefaget og fremme temaer om hest og helse. Så langt har 3 lærlinger bestått og mottatt fagbrev i hestefaget etter fullført læretid ved stallen.

Vigdis har via sin kontrakt om terapiriding lang undervisningserfaring med personer med eller uten psykiske- og fysiske  funksjonsnedsettelser. I den sammenheng har hun skrevet undervisningsmateriell, jobbet med målsetninger for den enkelte rytter basert på diagnose og jobbet som instruktør sammen med ridefysioterapeuten.  I tillegg til mange års erfaring med mennesker og hest, har hun en bachelor utdanning innen bedriftslære fra Universitet i Maryland i USA. Vigdis har også sittet som leder av Rælingen Landbrukslag og har satt seg godt inn i mange temaer som angår flere sektorer i landbruket i Norge.


 

Jason Wendell Smith

Jason Smith er gift med Vigdis og har vokst opp på småbruk med sauer i USA. Jason slet selv med dysleksi i oppveksten og vet godt hvordan dette er med på å skape vanskeligheter i en skolehverdag. Han klarte selv å komme over dette som ung gutt ved at hans foreldre trakk han ut av det offentlige skolesystemet og la til rette undervisning for han hjemme. Til tross for disse vanskelighetene har han klart å fullføre en bachelor i Earth & Space Science og har master i instruksjonsdesign. Han har også opparbeidet seg over 25 års erfaring med å undervise barn og voksne i alle aldre fra barneskole opp til universitetsnivå. Gjennom sitt arbeid som Instructional Designer ved Challenger Center for Space Science Education har han erfaring fra å utvikle og skrive undervisningsmateriell og har publisert flere bøker. De siste 20 årene har han jobbet fulltid som faglærer på en ungdomsskole, som har gitt han gode erfaringer som han ønsker å  ta med seg videre i å skape sin egen arbeidsplass på småbruket i Rælingen.

 

Småbruket
Småbruket Nordhagan eies og drives av Vigdis og Jason Smith. Paret har 3 gutter hvor den eldste er en fostergutt som har vært en del av familien de siste  årene. De har lenge hatt en drøm om å åpne et sted for undervisning, en tilbyder som tenker annerledes og gir muligheter for alle. Sammenlagt har paret bred erfaring fra utdanning, undervisning i skolesystemet og på ridebanen. Dette, i tillegg til mange andre erfaringer, gjør dem godt rustet til å gjennomføre arbeidet som er igangsatt.