Stall Nordstjerna

Ukentlige timer med Ridefysioterapi

På tirsdager samarbeider Stall Nordstjerna med fysioterapitjenesten i Rælingen Kommune om ridefysioterapi. Vi har 4 timer fra kl 10 til kl 14 med 16 økter fra nyttår til sommeren og 14 økter fra skolestart og frem til jul. Det prioriteres elever fra Rælingen kommune. På disse timene stiller en fysioterapeut, rideinstruktør og assistent fra stallen i tillegg til at alle elever må stille med en assistent som hjelper til å leie hesten. Alle hestene sjekkes grundig og ris før timene for å sikre at disse trening foregår på en ekstremt trygg og god måte. 


 

Ridefysioterapi 


Ridefysioterapi er en form for trening tilrettelagt av fysioterapeut med hest som spesialfelt. Her bruker vi hester til å hjelpe personer med fysiske eller psykiske utfordringer. Det vennskapet som oppstår med hestene er unikt og gir terapifordeler på mange nivåer.

  • · Forbedringer i fysisk bevegelse, balanse og koordinasjon.
  • · Forbedret styrke i muskulaturen.
  • · Økt konsentrasjon og fokus ved undervisning.
  • · Uavhengighet, samarbeid og følelse av å oppnå noe.​
  • · Utvikling av selvsikkerhet og motivasjon.


 

Ridefysioterapi og Tilrettelagt Riding 

Tilrettelagt Riding

Tilrettelagt riding kan sammenlignes med ridefysioterapi, men på disse timene har vi ikke eget opplegg med fysioterapeut. Disse timene undervises av en rideinstruktør som har erfaring fra ridefysioterapi. Her blir det lagt vekt på å lære seg å ri i motsetning til ridefysioterapi hvor det er lagt mer vekt på øvelser og hvor bevegelsesmønsteret til hesten er med på å gi en rytter fysikalsk behandling.