Stall Nordstjerna

En Fôrrytters Ansvar

Fôrrytter Muligheter

I sammenheng med at vi ønsker at hestene/ponniene på stallen skal ha variert trening for å kunne være blide og fornøyde skolehester søker vi fôrryttere til å ri hestene på tur eventuelt noe bane på enkelte dager i uka, hovedsakelig lørdager eller søndager. Vi er opptatt av å finne en match mellom hest og rytter. Instruksjon er tilgjengelig ved enkelte kurs som blir satt opp i helger eller fredager gjennom året. Ingen fôrryttere må være ferdig utlært, men må være villig til å ville bedre seg. Det er viktig at man har evner til å lage en plan for rideøkten og så gjennomføre planen. Idag rekrutterer vi kun forryttere fra elever som går på kurs på Nordstjerna. 1. Ansvar for stell og trening av fôrhest på sin fôrdag (pliktig til å melde ifra om fravær minst 24 timer før sin fôrdag)

2. Møkking av fôrhestens boksplass eller en trillebår i løsdrift (litt forskjell om fôrhesten har boksplass inne eller er ute i løsdrift)
    Forrytter har ansvar for ute og innområdet der hesten bor og befinner seg. Man kan bli spurt om å møkke ute og inne.


3. Vedlikehold av fôrhestens sal og hodelag

4. Etterhvert hjelpe til med helgefôring (har man hest på fôr en dag i uka, hjelper man til med en helgedag og en fôring på en     helligdag i en turnusordning). Det er også turnusordning på røde dager igjennom året.


 Det er viktig å forstå at til og begynne med er samspill mellom rytter og hest som er viktigst.5. Pris: Kr 150/dag ellers kr 600/mnd for en dag i uka

6. Vi har utebane og fine turmuligheter

7. Vi har mange hyggelige stalljenter. Det er viktig at fôrrytter ønsker å delta i fellsskapet.

8. Toalett og varmet oppholdsrom med mikrobølgeovn tilgjengelig

9. Overnattingsmuligheter i forbindelse med fôring

 

Fôrrytter