Stall Nordstjerna

En Fôrrytters Ansvar

Fôrrytter Muligheter

I sammenheng med at vi ønsker at hestene/ponniene på stallen skal ha variert trening for å kunne være blide og fornøyde skolehester søker vi fôrryttere til å ri hestene på tur eventuelt noe bane på enkelte dager i uka, hovedsakelig lørdager eller søndager. Vi er opptatt av å finne en match mellom hest og rytter. Instruksjon er tilgjengelig ved enkelte kurs som blir satt opp i helger eller fredager gjennom året. Ingen fôrryttere må være ferdig utlært, men må være villig til å ville bedre seg. Det er viktig at man har evner til å lage en plan for rideøkten og så gjennomføre planen.

 1. Ansvar for stell og trening av fôrhest på sin fôrdag (pliktig til å melde ifra om fravær minst 24 timer før sin fôrdag)

2. Møkking av fôrhestens boksplass eller en trillebår i løsdrift (litt forskjell om fôrhesten har boksplass inne eller er ute i løsdrift)
    Forrytter har ansvar for ute og innområdet der hesten bor og befinner seg. Man kan bli spurt om å møkke ute og inne.


3. Vedlikehold av fôrhestens sal og hodelag

4. Etterhvert hjelpe til med helgefôring (har man hest på fôr en dag i uka, hjelper man til med en helgedag og en fôring på en helligdag i en turnusordning - ca 3 ganger i l øpet av et år). Det er også turnusordning på røde dager igjennom året.
 Det er viktig å forstå at til og begynne med er samspill mellom rytter og hest som er viktigst, så lærer man å kjenne stallen og alle hestene etter hvert så kommer dette ekstra ansvaret etter en stund

5. Pris: Kr 125/dag ellers kr 500/mnd for en dag i uka

6. Vi har utebane og fine turmuligheter

7. Vi har mange hyggelige stalljenter. Det er viktig at fôrrytter ønsker å delta i fellsskapet.

8. Toalett og varmet oppholdsrom med mikrobølgeovn tilgjengelig

9. Overnattingsmuligheter i forbindelse med fôring

 

Fôrrytter