Stall Nordstjerna

      Hestevettregler I Lørenskog Og
Rælingen Utgitt Av Landbrukskontoret

 • Opptre høflig og hensynsfullt mot folk og natur
 • Ri i skritt og vis hensyn når du møter andre
 • Vær ekstra oppmerksom når du rir på trafikkert vei, og gjør deg godt synlig
 • Organisert ridning krever en merket leder
 • Du kan bare ri på stier som egner seg for det, og bruk merkede ridestier der det finnes
 • Du kan ikke ri i preparerte skiløyper
 • Du kan ikke ri på dyrket mark, selv ikke om vinteren
 • Ikke ri i områder merket for jakt, (elgjakt fra 5 til 31.10)
 • Bruk ridehjelm
 • Ta bort hestemøkk med en gang fra rideveier

Stallregler

 • Det skal møkkes for alle hestene hver dag og kostes utenfor boksene. Redskap skal settes på plass og alt utstyr til hesten skal enten henges opp på døren eller ryddes vekk. Stallgulvet utenfor boksene skal være rent for utstyr, søppel og lignende.
 • All søppel puttes i søppelcontaineren, ikke på møkka dynga.
 • Dersom din hest blir skodd eller du har hatt veterinær på besøk, er det ditt ansvar som eier at alt er ryddet opp og søppel er fjernet.
 • Vasking av hest inne skal kun foregå i vaskespiltet og ikke på stallgangen eller i boksene. 
 • Du kan bare ri på stier som egner seg for det, og bruk merkede ridestier der det finnes
 • Dersom du skal binde din hest på stallgangen, må dette kun gjøres på anvist plass. Det er ikke tillatt å binde hesten i boksdører, dekkenhengerene og lignende som kan løsne.
 • Den som slipper ut hestene bestemmer om det blir lagt på ekstra dekken. Hvis vær og temperatur tilsier at dette er nødvendig, blir ekstra dekken lagt på dersom dette henger på boksdøren/tørkerommet. De hestene som allerede har mye "klær" på betraktes som klare til å gå ut. Dvs. de som har mange eller tykke dekken på, vil ikke få ekstra dekken på når de slippes ut. I tilfelle hvor dekken blir satt på, blir kun et dekken pr. hest satt på. Eier har ansvar for at passelig tykt dekken til enhver tid er tilgjengelig.
 • Når hestene blir satt inn skal våte dekken bli tatt av alle hestene og hengt inn på dekkentørkerommet slik at de tørkes til neste dag.
 • Kun dekkener og grimer skal henge på boksdøra. Alt annet utstyr henges sammen med annet utstyr ved salhengeren eller i garderobeskapet oppe. Unntak fra regelen er ved medisinering og annet utstyr til spesialbehandling av hesten.
 • Alle visitkort fra din hest på stallgulv, gårdsplass og langs veier fjernes eller sparkes i grøfta.
 • Pass på at strømmen står på de gjerdene det gjelder etter at hestene er satt ut. 
 • Det er hesteeierens ansvar å informere fòrryttere eller andre som rir og bruker stallen om stallreglene.
 • Stallen stenger kl. 21.30. Opphold i stallen mellom kl. 21.30 og 06.00 er kun tillatt ved sykdom. Vis ekstra hensyn til de andre hestene.
 • Den siste som forlater stallen skrur av radioen. Radioen skal ikke stå på om natten.
 • Opphold i stallen skjer på eget ansvar, og enhver har ansvar for eget utstyr.