Stall Nordstjerna

Nordstjerna driver rideskole og undervisningssenter for barn og unge i Rælingen og omegn. I sin helhet har vi fokus på selvutvikling, mestring, sosiale- og faglige ferdigheter og skreddersyr tilpasset opplæring.


I rideskolen lærer du alt om hesten og samspillet mellom hest og rytter. Kursdeltagere får opplæring i hvordan omgås hester, både fra bakken og fra hesteryggen, i tillegg til hva en hest trenger for å ha et godt liv.  


Vi har kurs fra kl. 17 – 20 mandag, onsdag og torsdag, som går over 20 ganger på vinter/vår sesongen Her er alle velkommen med eller uten fysiske og psykiske utfordringer. Vi er stolte av vårt tilbud til barn og voksne med terapi- og handikappriding, hesteskole, privat timer, skole i praksis og arbeidstrening. Vi tror at samvær med dyr og spesielt hest er god terapi for alle. Hestene møter oss alle likt. Vi tror på å skape en stemning som fokuserer på mestring, trygghet, motivasjon og kunnskap. Målet er å skape et godt miljø som søker samhold og hvor alle deltar i hverandres vandring på veien videre mot bedre kunnskap om hest og livet generelt.

14

Stall Nordstjerna

 og

Nordstjerna Undervisningssenter 

En Opplevelse med Hest for Alle 

ny kurs starter 21 august

June

Aug

21

Aug

Rideleir i sommerferien: 

Dagsleir kl. 8-18.. Tilridning av hest etter beitesesong, Gjennomgang av hest, Sårstell, høver og tenner. Rideøkter hver dagNyheter