Stall Nordstjerna

Nordstjerna driver rideskole og undervisningssenter for barn og unge i Rælingen og omegn. I sin helhet har vi fokus på selvutvikling, mestring, sosiale- og faglige ferdigheter og skreddersyr tilpasset opplæring.


I rideskolen lærer du alt om hesten og samspillet mellom hest og rytter. Kursdeltagere får opplæring i hvordan omgås hester, både fra bakken og fra hesteryggen, i tillegg til hva en hest trenger for å ha et godt liv.  


Jan
8

Her er alle velkommen med eller uten fysiske og psykiske utfordringer. Vi er stolte av vårt tilbud til barn og voksne med terapi- og handikappriding, hesteskole, privat timer, skole i praksis og arbeidstrening. Vi tror at samvær med dyr og spesielt hest er god terapi for alle. Hestene møter oss alle likt. Vi tror på å skape en stemning som fokuserer på mestring, trygghet, motivasjon og kunnskap. Målet er å skape et godt miljø som søker samhold og hvor alle deltar i hverandres vandring på veien videre mot bedre kunnskap om hest og livet generelt.


Stall Nordstjerna har flott hesteleir i vinterferien 
Leiren passer mange nivåer. Alder 8 år og oppover
Tema for leiren er Dressur og Hestehold..

Stall Nordstjerna

 og

Nordstjerna Undervisningssenter 

En Opplevelse med Hest for Alle 

Feb

Jan

uke

Nyheter