Stall Nordstjerna

JanHer er alle velkommen med eller uten fysiske og psykiske utfordringer. Vi er stolte av vårt tilbud til barn og voksne med ridefysioterapi, tilrettelagt riding, hesteskole, privat timer, skole i praksis ,og inn-på-tunet tjenester for barn i skolealder. Vi tror at samvær med dyr og spesielt hest er god terapi for alle. Hestene møter oss alle likt. Vi tror på å skape en stemning som fokuserer på mestring, trygghet, motivasjon og kunnskap. Målet er å skape et godt miljø som søker samhold og hvor alle deltar i hverandres vandring på veien videre mot bedre kunnskap om hest og livet generelt.


En Opplevelse med Hest for Alle 


Jan

uke

Jan